Ako podpisovať Zaručeným elektronickým podpisom?

Poznámka na úvod - od 18.10.2016 sa termín "Zaručený elektronický podpis" (ZEP) nahradil v slovenskom právnom poriadku termínom "Kvalifikovaný elektronický podpis" (KEP). Tento článok je starší, avšak to, čo platilo pre ZEP, ostáva v platnosti aj po prijatí Zákona o dôveryhodných službách, teda pre KEP.

V tomto príspevku poskytneme stručný návod, ako opatriť dokument Zaručeným elektronickým podpisom. Návod je špecializovaný na používateľov slovenských občianskych preukazov opatrených čipom (tzv. eID).

Predtým, ako pristúpite k prvému podpisovaniu, je potrebné nainštalovať a nastaviť niekoľko vecí. Tie sme zhrnuli v osobitnom príspevku. Tento postup preto použite až keď ste si absolvovali "úvodnú tortúru". Poďme na to:

 1. Spustite v počítači programy (aplikácie) eID klient a eID Certificate Propagator.
 2. Pripojte čítačku s vloženým občianskym preukazom. V tomto bode vás pravdepodobne aplikácia rovno vyzve na zadanie BOK kódu, aby bola schopná čítať údaje z čipu. BOK kód ste si určili pri žiadosti o občiansky preukaz na polícii.
 3. Otvorte webový prehliadač. (žiadny nie je ideálny, každý sa pri podpisovaní správa inak. Niektoré vyžadujú viac času, iné potrebujú povoliť JAVA script, niektoré zase inštaláciu ďalších rozšírení. My odporúčame Mozzilu Firefox, nakoľko netreba doinštalovávať ďalšie komponenty, iba povoliť spušťanie JAVA a povoliť "vyskakovanie" okien.)
 4. Prejdite na stránku zep.disig.sk
 5. Kliknite na "Vybrať súbor", následne vyberte dokument, ktorý chcete podpísať, a kliknite na "Podpísať". Na využitie služby treba súhlasiť s VOP.
 6. Pozn. - ak podpisujete na účely administratívneho podania, vyberte si formát SK ZEP. Ak podpisujete na iné účely, lepší je formát eIDAS QES, nakoľko v tomto prípade bude podpísaný dokument v PDF, a teda otvoriteľný takmer každým.
 7. Na nasledovnej stránke kliknite na "Podpísať". 
 8. Vyskočí okno v ktorom sa dá nahliadnuť na podpisovaný dokument.
 9. V pravom dolnom rohu treba kliknúť na tlačítko podpísať. V prípade, že treba vybrať podpisový certifikát, treba vybrať ten, čo má v názve "ACA".
 10. Treba tomu dopriať čas. Stránka externe spustí aplikáciu EID klient a vybehne vám na monitor "číselková" klávesnica, na ktorej je treba zadať ZEP PIN. (ZEP Pin ste si určili pri žiadosti o občiansky preukaz na polícii, nie je to to isté číslo čo BOK, preto sa presvedčte, že zadávate správny údaj)
 11. Stiahnite si podpísaný dokument. Ak sa spýta kam, vyberte súbor. Ak sa nespýta, dokument sa stiahol do súboru prednastaveného vašim prehliadačom.
 12. Váš podpísaný dokument má príponu .ZEP alebo .PDF, podľa toho ktorú možnosť podpisovania ste si v úvode zvolili. 

Niekoľko tipov:

 • Ak má podpísať dokument aj druhá strana, stačí ak použije rovnaký postup, akurát na portál nahráva už vami podpísaný súbor a pripája svoj podpis. Výsledný dokument už bude obsahovať dva elektronické podpisy, môžete si to overiť na tej istej stránke (kliknutím na "Overiť podpis")
 • Niektoré operačné systémy asociujú príponu ".ZEP" so skomprimovanými súbormi, a teda sa ich snažia aj takto otvárať. Niekedy sa môže stať, že vám takýto súbor narušia. Deje sa to napríklad keď sťahujete hromadne viacero ".ZEP" dokumentov z Google Drive. Ten ich totiž komprimuje dokopy a výsledok vo Vašom počítači po rozbalení takéhoto balíka je množstvo súborov, ktoré už nie sú ani v pôvodnom tvare, ani zaZEPované. Odporúčame zaZEPované súbory nekomprimovať a prípadne vždy overiť, či sú podpisy na nich platné.
 • Snažte sa o jednoduché názvy podpisovaných dokumentov. Vzhľadom na to, že tieto budú prechádzať rôznymi automatizovanými systémami, ktoré maju rôzne nastavenia, môžu znaky ako bodky ".", percentá "%", či lomky "/", pripadne diakritika, spôsobiť, že váš dokument automatická elektronická podateľňa nejakého úradu nebude vedieť overiť. To isté sa môže stať pri extrémne dlhých názvoch súborov.

Budeme radi, ak sa o vaše postrehy a skúsenosti so ZEPom podelíte nižšie v diskusii.