Mladomanželská pôžička - detaily

 • Mladomanželia sú tí, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti;
 • Nárok majú len ak ich rodinný príjem je menší ako 4-násobok životného minima;
 • V prípade 2 dospelých je to (205.07+143.06)*4= 1,392.52 EUR mesačne;
 • V prípade 2 dospelých + 1 dieťa je to (205.07+143.06+93,61)*4= 1,766.96 EUR mesačne;
 • Mladomanželia majú ako jediní výnimku - môžu kúpiť aj byt starší ako 3 roky;
 • Podlahová plocha bytu v bytovom dome neprevyšuje 80 m²
 • Mladomanželia môžu zobrať úver na stavebné úpravy bytu;
 • Maximálna výška úveru + úroková sadzba bude definitívna až keď novelizujú Vyhlášku;
 • Pri kúpe/výstavbe bytu nebude vyššia ako 90.000,- EUR a na dlhšie ako 40 rokov;
  • momentálne vyhláška limituje úver na 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000 eur na byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %
 • Pri stavebných úpravách bytu nebude vyššia ako 30.000,- EUR.
 • Novela sa bude vzťahovať až na žiadosti podané po 30.06.2019
 • Žiadosti o úver na výstavbu/kúpu bytu sa podávajú od 1. apríla do 31. októbra
 • Žiadosti o úver na stavebné úpravy bytu sa podávajú od 15. januára do 30. septembra
 • Ďalšie poznámky k novele sú tu.
 • Konsolidované znenie zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania vrátane novely schválenej v 01/2019 (zatiaľ nezverejnená v Z. z.) je tu.
 • Kúpte si od nás čítačku na občiansky preukaz tu ;)
4jpg