Prehľad výhod j.s.a. a odkazy na podrobnejšie informácie

"Len" polroka po zavedení nového typu obchodnej spoločnosti do slovenského právneho poriadku prišiel Ústredný portál verejnej správy s prehľadnými informáciami o tom, na čo nám takýto typ spoločnosti je. Musíme uznať, že ako "štartovací" článok je informácia na slovensko.sk veľmi dobre spracovaná a odporúčame ju prečítať (zároveň sú v nej odkazy na podrobnejšie informácie pre jednotlivé kroky).

V praxi je možné zhrnúť, že j.s.a. sa dá založiť do 1.000,- EUR (vrátane prípravy dokumentov aj všetkých nákladov zahŕňajúcich aj pridelenie ISIN a založenie účtov v NCDCP).

Výhodami, tak ako ich správne vystihol článok na slovensko.sk sú:
  • Flexibilita - najlepšie umožňuje vstup a výstup kapitálu do spoločnosti, pružnosť vstupu a výstupu investora
  • Zamestnanecké akcie (motivácia pre zamestnancov, lepšia efektivita a udržanie zamestnancov vo firme)
  • Akcionár neručí osobným majetkom za záväzky spoločnosti (oproti živnosti)
  • Možnosť predaja spoločnosti pri ukončení činnosti
  • Anonymita akcionárov - nie sú viditeľní v obchodnom registri
  • Základné imanie vo výške 1 eura
  • Spoločnosť nemusí zriaďovať dozornú radu (napr. v akciovej spoločnosti je to povinný orgán)
  • J. s. a. môže založiť aj len jedna osoba
  • Rozhodnutia je možné prijímať aj mimo zasadnutia valného zhromaždenia
  • Akcionárske dohody sú tajné (napr. nebudú sa zverejňovať v Zbierke listín, čo je správne, pretože môžu byť v nich citlivé informácie zneužiteľné v obchodnom styku – (podmienky prevodu, ceny, atď.)