1. krok - vizuálne navolenie základných prvkov spoločnosti

2. krok - zodpovedanie niekoľkých otázok 

- Odporúčané možnosti sú predznačené
- Je možnosť tento krok preskočiť a použiť odporúčané nastavenia.

3. krok - rekapitulácia nastavenia a odoslanie záväznej objednávky