Všetky dokumenty súvisiace so zmluvnými a mimozmluvnými vzťahmi, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním tejto stránky, a v ktorých jednou zo zmluvných strán je spotrebiteľ (v zmysle definície Zákona o ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 250/2007 Z. z.) nájdete na tomto linku.