SE - Európska spoločnosť

Societas Europaea, tj. Európska spoločnosť, je forma obchodnej spoločnosti daná priamo predpismi Európskej únie (Nariadenie Rady Európskej únie č. 2157/2001 z 8. 10. 2001 o štatúte európskej spoločnosti).

Ide o kapitálovú spoločnosť (tj. tak ako pri s.r.o., či a.s., jej spoločníci ručia za spoločnosť do výšky svojich vkladov). Európska spoločnosť je snahou EÚ vytvoriť takú formu podnikania, ktorá by reálne umožňovala čo najvoľnejšie podnikanie v priestore únie.

SE je preto umožnené "kočovať z krajiny do krajiny", tj. premiestňovať svoje sídlo v rámci jednotlivých členských štátov, bez akýchkoľvek transformácií, zlúčení, likvidácií a pod. V zásade platí, že tam, kde má SE svoje sídlo, taká jurisdikcia na ňu platí. Či už daňová, pracovnoprávna, obchodnoprávna, či občianska.

Prirodzene, o tejto forme podnikania pravdepodobne chcete vedieť viac. Niečo sa dočítate na našom Blogu; prípadné doplňujúce otázky Vám skúsime zodpovedať ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára.